Bakımı Yapılmamış Havuzların Sezona Hazırlanması


Bakımı Yapılmamış Havuzların Sezona Hazırlanması

Kış sezonu boyunca periyodik bakımı yapılmamış havuzların sezona açılması güçtür.

Aşağıdaki adımları uygulayınız.

1. aşama bakım:

· Öncelikle kıştan kalan su boşaltılarak havuz duvarları ve tabanı bol su ile yıkanır. Daha sonra hidroklorik asit bir plastik kova içinde 1/4 oranında sulandırılarak fırça yardımıyla sürülür.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli güvenlik önlemleri aşağıdadır.

-Plastik kovanın içine 3/4 ü kadarına su koyduktan sonra asit ilave edilmelidir. Tersi tehlikelidir.

-Kova temiz olmalı ve başka bir kimyasal içinde bulunmamalıdır.

-Mutlaka maske veya nemli havlu, ağız ve buruna sarılmalıdır. Çıkan klor gazı solunmamalıdır.

-El ve ayaklarda asit yanığı oluşmaması için plastik eldiven ve bot giyilmelidir.

· Fırça yardımı ile asitli su duvarlara sürülür, bu esnada hidroklorik asit havuz duvarında oluşmuş kalsiyum ve magnezyum karbonatlarını çözer. Asitli suyun fazlası derzleri de sökeceği için havuzun duvar kısmı asitli su sürüldükten sonra taze su ile durulama yapılmalıdır. Böylece asitli su yalnızca kiri çözerken derze zarar vermeden nötralize edilmesi sağlanmış olur.

2. aşama bakım:

· Yosun önleyici kimyasalı sulandırılarak havuzun duvar ve dip fayansına sürülür. Durulama gerektirmez. Zemin ve duvarlar kuruduktan sonra havuz şebeke suyu ile doldurulmalıdır.

3. aşama bakım:

· Havuzunuzu sezona açmak için doldurduğunuz suyu şoklamanız gerekecektir. Bunun için sıvı pH düzenleyici kullanarak havuz suyu pH'sını 7.2 ile 7.4 arasında ayarlayınız.

· Havuz suyunun pH’sını ayarladıktan sonra havuz suyuna klorla şoklama işlemi yapınız.

· Havuz makine dairesi ekipmanlarının periyodik kontrolü sağlanmalı ve gerekli görülmesi durumda bakım-onarımının yapılması gerekmektedir.

· Filtrasyon sistemi kum miktarı ve kumun aşınma durumu kontrol edilmelidir. Gerekli görülmesi durumunda kum ekleme ve/veya tüm kumun değişimi yapıldıktan sonra havuz sezona açılmalıdır.

· Son olarak havuzu sezonda kullanıma açmadan önce HAVUZ SUYU YÖNETMELİĞİNİN (link) Ek-3 tablosuna göre aşağıda belirtilen parametre ölçümleri yetkili laboratuvara yaptırılmalıdır. 

  Mikrobiyolojik Üreme Parametreleri:

· Toplam koloni (jerm) sayısı 200 CFU(3) /ml

· Toplam koliform bakteri 0/100 ml

· Escherichia coli (E. Coli) 0/100 ml

· Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml