Lejyonella Hastalığı Nedir?

15/01/2015
Lejyonella Hastalığı Nedir?

Lejyonella hastalığı, Legionella pneumophilia adlı bakterinin yol açtığı bir akciğer enfeksiyonu hastalığıdır. Hastalık, su kaynaklarında bulunan lejyonella bakterilerinin air-conditioner, duş baslık -

Devamı

Bağlı Klor Nedir?

15/01/2015
Bağlı Klor Nedir?

Havuz suyunda ter, tükürük, gözyaşı, yağ vb. vücut atıkları (ağırlıkça azot içeren atıklar)  ile organik ve inorganik kökenli diğer dış etken atıklarının havuzdaki mevcut serbest klor dezenfeksiyonunu engelleyecek miktarda artış göstermesi ve bununla beraber mevcut olan serbest kloru tutmaya...

Devamı

Suda pH Derecesinin Önemi?

15/01/2015
Suda pH Derecesinin Önemi?

Suyun pH derecesi suyla karışmış hidrojen miktarını gösterir. 
Su da yüksek PH (>7,6) suyun bazik olduğunun göstergesidir. Su bazik olduğunda göz yanması, cilt tahrişi, kızarıklık ve buna benzer problemlerle karşılaşılacağı gibi aynı zamanda suyun dezenfeksiyonu ciddi anlamda...

Devamı

Kapalı Havuzda Ortam ve Su Sıcaklığı Ne Olmalıdır?

15/01/2015
Kapalı Havuzda Ortam ve Su Sıcaklığı Ne Olmalıdır?

Kapalı havuzlarda klor kokusu, karbondioksit gibi sınırlanması istenilen zararlı maddeler için, bugünkü şartlara göre havuz işler durumdayken kişi başına minimum taze hava ihtiyacı 20 m 3/(h x Kişi )'dır.

Devamı

Havuzlarda Siyanürik Asit Neden Bulunur?

15/01/2015
Havuzlarda Siyanürik Asit Neden Bulunur?

Açık havuzlarda güneşin ultraviyole ışınlarından dolayı havuz yüzeyden havuz suyuna nüfuz eden güneş ışınları havuzdaki klorun uçup uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
Siyanürik asit; toz klor içerisinde klor stabilizatörü olarak kullanılmaktadır.

Devamı

Alkalinite Nedir?

15/01/2015
Alkalinite Nedir?

Suyun alkalinitesi o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır.
Alkalinite PH değerlerine karşı suların gösterdiği direncin bir ölçüsü olması nedeni ile havuz suyunda önem kazanır.

Devamı

Derz Arası Biriken Yosun Katmanları Nasıl Oluşur?

18.02.2015
Derz Arası Biriken Yosun Katmanları Nasıl Oluşur?

Yosun oluşması halinde şok klorlama yapılmalı, havuz bordürleri, duvarları fırçalanmalı, vakum süpürgesi ile de dip temizliği yapılmalıdır.

Devamı

pH Nedir?

18.02.2015
pH Nedir?

pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimini temsil eder.

Devamı