Bakımı Yapılmış Havuzların Sezona Hazırlanması


Bakımı Yapılmış Havuzların Sezona Hazırlanması

· Kış sezonu boyunca havuzun periyodik bakımı yapılmış ise havuzunuzu sezona hazırlamak için sadece havuz suyunu şoklamanız yeterli olacaktır. Bunun için sıvı pH düzenleyici kullanarak havuz suyu pH'sını 7,2 ile 7,4 arasına ayarlayınız.

· Havuz suyunun pH'sını ayarladıktan sonra; 100 ton su hacmine 5-10 lt sıvı klorla veya 1-2 kg % 56'lık toz klor ile şoklama işlemi yapınız. Şoklama işlemi havuzda oluşmuş bağlı klorun giderilmesinde etkili bir yöntemdir. Havuzda oluşmuş bakteri ve virüsler tahrip olur, yosun üremesi kontrol edilir, organik maddeler bertaraf edilir.

· Havuz makine dairesi ekipmanlarının periyodik kontrolü sağlanmalıdır ve gerekli görülmesi durumda bakım-onarımının yapılması gerekmektedir.

· Filtrasyon sistemi kum miktarı ve kumun aşınma durumu kontrol edilmelidir. Gerekli görülmesi durumunda kum ekleme ve/veya tüm kumun değişimi yapıldıktan sonra havuz sezona açılmalıdır.

· Son olarak havuzu sezonda kullanıma açmadan önce HAVUZ SUYU YÖNETMELİĞİNİN Ek-3 tablosuna göre aşağıda belirtilen parametre ölçümleri yetkili laboratuvara yaptırılmalıdır. 

   Mikrobiyolojik Üreme Parametreleri:

· Toplam koloni (jerm) sayısı 200 CFU(3) /ml

· Toplam koliform bakteri 0/100 ml

· Escherichia coli (E. Coli) 0/100 ml

· Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml