Havuz Doldurma Suyunun Nitelikleri


Havuz Doldurma Suyunun Nitelikleri

·       Doldurma suyu; TS 266'ya uygun içilebilen genel ve yaygın hijyenik suların niteliklerini taşımalıdır. Şebeke suyu dolumu önerilmektedir. Kuyu sularının kullanımında kuyu suyunun kalitesine bağlı olarak yumuşak ve/ veya sert suyun dolumunun sebep olduğu problemler dikkate alınması gereken en önemli konuyu teşkil eder.

· Havuzda su dengesi (su içerisindeki iyonların oluşturduğu denge) çok önemlidir. Su dengesi; su tds'i, su iletkenliği, su pH'ı, su sertliği ve su alkalinite değerlerinin ideal sınır aralıklarda olmasıyla sağlanmaktadır.

· Su dengesine sahip olmayan sular; fazla kimyasal kullanımı, kimyasalların etkisini gösterememesi, suyun renginde bulanıklık, alkalinite değişimi, pH düzensizliği, su şartlandırma da yaşanan güçlük, otomatik dezenfeksiyon ünite cihazlarının elektrotlarının sürekli kalibrasyon gerektirmesi, otomatik cihazların su değerlerini doğru okumaması, havuz içi seramik ve dolgu malzemesinde aşınma, seramik üzerlerinde kışır (kireç taşları) oluşumu gibi bir çok ciddi probleme neden olurlar.

· Havuzunuza ilk dolumda kuyu suyu kullanmanızı önermiyoruz.

· Kuyu sularında arıtım ve sıhhileştirme yapıldığı takdirde kullanmanızı önerebiliriz.

· Dolum Suyunun KALİTE PARAMETRE DEĞERLERİ aşağıdaki gibi olmalıdır.

Mikrobiyolojik Değerler:

Toplam koloni (jerm) sayısı 200 CFU(3) /ml  ((3) CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim)

Toplam koliform bakteri 0/100 ml; Escherichia coli (E. Coli) 0/100 ml; Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml; Parazitler 0/100 ml; Diğer Mikroskobik Canlılar 0/100 ml

Kimyasallar Değerler:

Alüminyum 0,2 mg/ lt; Amonyum 0,5 mg/lt; Nitrat 50 mg/lt; Nitrit 0,50 mg/lt

Özellikle doldurma suyunun muhteviyatında toksik etki gösteren metallerin (ağır metallerin) miktarı en fazla aşağıdaki sınır değerlerde olmalıdır:

Bakır 2 mg/lt; Kurşun 0,010 mg/lt; Demir 0,2 mg/lt; Mangan 0,05 mg/lt; Civa 0,001 mg/lt; Kadmiyum 0,005 mg/lt; Krom 0,05 mg/lt değerlerini aşmayan suyla dolum yapılması gerekmektedir.